2273028637 Θεμιστοκλή Σοφούλη 169, Σάμου ekarathanassi@hotmail.com